ĐẶC QUYỀN VIP.

26-08-2021

ĐẶC QUYỀN VIP

Quý đội trưởng thân mến!
 
Biệt Đội 3Q có hệ thống VIP đa dạng và nhiều lợi ích hấp dẫn. Hãy để Kiều giới thiệu cho các Đội Trưởng về các Đặc Quyền dành cho VIP nhé
 
VIP Vàng Nạp Đặc Quyền Quà
0 0 - Quà VIP 0 siêu HOT
- Trận Trường Bản được quét đến tầng 5 kỷ lục hiện tại
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 10 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 2 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 2 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 20 lần
- Đổi Ngân Hàng được mở x1 bạo kích
- Bánh Bao x1
- Thẻ làm mới x2
- Trà Diệp Đản x5
- Xu x50000
1 60 - Mức nạp đạt 60 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 20 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 3 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 3 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 1 lần
- Đổi Ngân Hàng được mở x1 bạo kích
- Bánh Bao x2
- Thẻ làm mới x3
- Túi Tinh Lực (Cao) x2
- Trà Diệp Đản x15
2 300 - Mức nạp đạt 300 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 30 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 4 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 4 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 2 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 30 lần
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP1
- Xích Giao Giáp x1
- Xích Giao Khôi x1
- Lệnh Khiêu Chiến x5
- Thẻ làm mới x5
3 900 - Mức nạp đạt 900 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Trận Trường Bản được quét đến tầng 3 kỷ lục hiện tại
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 30 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 5 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 5 lần
- Đổi Ngân Hàng được mở x2 bạo kích
- Mảnh Tướng Điêu Thuyền UR x10
- Xích Giao Hài x1
- Thẻ làm mới x5
- Xu x100000
4 1500 - Mức nạp đạt 1500 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 50 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 6 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 6 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 40 lần
- Mở Quét x10 ải
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP3
- Mảnh Tướng Điêu Thuyền UR x20
- Xích Giao Bá Cung x1
- Xích Thiềm Đan x20
- Thẻ làm mới x10
5 3000 - Mức nạp đạt 3000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 7 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 7 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 3 lần
- Mỗi bỏ qua chiến đấu Trảm Tướng
- Mở ghéo nhanh Ngọc
- Mở quà VIP Vàng
- Mảnh Tướng Điêu Thuyền UR x30
- Xích Thiềm Đan x20
- Mấy lồng bánh bao x2
- Xu x200000
6 9000 - Mức nạp đạt 9000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Trận Trường Bản được quét đến tầng 1 kỷ lục hiện tại
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 8 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 8 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 3 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 50 lần
- Đổi Ngân Hàng được mở x3 bạo kích
- Thùng thực phẩm x30
- Xích Thiềm Đan x70
- Xu x200000
7 15000 - Mức nạp đạt 15000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 60 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 9 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 9 lần
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP6
- Mảnh Tướng Điêu Thuyền UR x60
- Xích Thiềm Đan x70
- Rương Bộ Cam x1
- Xu x400000
8 21000 - Mức nạp đạt 21000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 10 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 10 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 60 lần
- Trảm Tướng nhận thêm 10% điểm
- Mở nhiệm vụ mỗi ngày: Ưu đãi VIP8
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP7
- Đại Tư Nông Ấn x1
- Tôn Tẫn Binh Pháp x1
- Thùng thực phẩm x30
- Xu x400000
9 30000 - Mức nạp đạt 30000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 11 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 11 lần
- Thời gian hồi điểm Kỹ Năng giảm còn 5s/điểm
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP8
- Mảnh Tướng Điêu Thuyền UR x240
- Rương Bộ Cam x1
- Xu x600000
10 60000 - Mức nạp đạt 60000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 80 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 12 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 12 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 4 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 70 lần
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP9
- Kim Lệ Chùy x1
- Thuốc Dung Hợp x200
- Thùng Thực Phẩm x30
- Xu x800000
11 90000 - Mức nạp đạt 90000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 13 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 13 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 80 lần
- Thời gian hồi Thí Luyện ngày giảm còn 60 giây
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP10
- Túi Ngọc lv4 x4
- Rương Bộ Cam x4
- Xu x1000000
12 150000 - Mức nạp đạt 150000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 14 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 14 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 4 lần
- Mỗi ngày tại Ngân Hàng được đổi 100 lần
- Trảm Tướng nhận thêm 15% điểm
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP11
- Mãnh Lữ Bố x270
- Thùng Thực Phẩm x60
- Khung VIP
- Xu x2000000
13 300000 - Mức nạp đạt 300000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 15 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 15 lần
- Mỗi ải Tinh Anh trong ngày được cài lại 5 lần
- Mở nhiệm vụ mỗi ngày: Ưu đãi VIP13
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP12
- Phương Thiên Họa Kích x1
- Mảnh Báu Vật x300
- Rương Bộ Cam x4
- Xu x3000000
14 600000 - Mức nạp đạt 600000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Thần Cơ Các mỗi ngày được làm mới 100 lần
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 16 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 16 lần
- Trảm Tướng nhận thêm 20% điểm
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP13
- Mãnh Lữ Bố x240
- Thùng Thực Phẩm x250
- Xu x5000000
15 900000 - Mức nạp đạt 900000 vàng được nhận Đặc Quyền tương ứng
- Mỗi ngày được mua Thể Lực 17 lần
- Mỗi ngày được mua Tinh Lực 17 lần
- Trảm Tướng nhận thêm 30% điểm
- Gồm toàn bộ Đặc Quyền VIP14
- Phương Thiên Họa Kích x2
- Thuốc Dung Hợp x500
- Mảnh Vạn Năng x200
- Xu x10000000

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Đội trưởng vui lòng liên hệ Kiều Babe để được hỗ trợ nhé:

- Fanpage: Biệt Đội 3Q Mobile

- Group: Biệt Đội 3Q - Xuyên Không Có Tổ Chức

- Youtube: Biệt Đội 3Q

- Tiktok: Biệt Đội 3Q

♥ Chúc đội trưởng có phút giây chơi game vui vẻ ♥