SỰ KIỆN TUẦN 14.

30-11-2021

THỜI GIAN: TỪ NGÀY 1/12/1021 ĐẾN NGÀY 08/12/2021

1. Gói Quà Ưu Đãi    
- Truy cập trang web: Bấm tại đây.   
- Chọn game Biệt Đội 3Q: Bấm tại đây.    
- Chọn gói chuyên dùng.

- Phần thưởng: 

Gói 22k Chiêu Tướng Phù 2
Mấy Lồng Bánh Bao 1
Gói 45k Chiêu Tướng Phù 5
Mấy Lồng Bánh Bao 2
Gói 109k Chiêu Tướng Phù 15
Mấy Lồng Bánh Bao 5
Gói 219k Mảnh vạn năng 79
Rương chọn báu vật UR 1
Ngọc tấn công lv 6 1
Ngọc HP lv6 1
Gói 579k Mảnh vạn năng 139
Rương chọn báu vật HUR 1
Ngọc tấn công lv 7 1
Ngọc Tinh thần lv7 1

 

2. ANH HÙNG ĐOẠT BẢO

Khi tham gia "Tước Đoạt" bảo vật sẽ tích lũy số lần, đủ số lần sẽ nhận thưởng.

- Lưu ý: Sự kiện RESET MỖI NGÀY..

TÍCH LŨY THƯỞNG SỐ LƯỢNG
10 La bàn 2
Huyện lệnh ấn 2
Rương báu vật - cao 1
20 La bàn 4
Trang binh thư 4
Rương báu vật - cao 3
40 La bàn 6
Huyện lệnh ấn 6
Rương báu vật - cao 5
80 La bàn 10
Trang binh thư 10
Rương báu vật - cao 7
200 La bàn 20
Đốc bưu ấn 5
Rương báu vật - cao 10
500 La bàn 30
Đốc bưu ấn 5
Quyển binh thư 5
Rương chọn binh thư vàng 1
Rương chọn ấn tỉ vàng 1
1000 La bàn 40
Đốc bưu ấn 10
Quyển binh thư 10
Rương chọn binh thư vàng 2
Rương chọn ấn tỉ vàng 2

 

     

3. Quà Ưu Đãi Nạp Gói

- Nạp gói vàng nhận thưởng tương ứng.
- Lưu ý: Reset khi qua ngày.
- Nhiệm Vụ và Phần Thưởng: 

Nạp Gói Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng
60 Rương chọn mảnh HUR 5 Túi tinh lực cao 4 Rương chọn mảnh UR 5 Bò húc 2 Bánh bao 2 Đá thức tỉnh A 50 Rương chọn đá thức tỉnh UR 19 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 19
120 Rương chọn mảnh HUR 9 Túi tinh lực cao 10 Rương chọn mảnh UR 9 Rương trang bị cao 20 Mấy lồng bánh bao 1 Đá thức tỉnh A 150 Rương chọn đá thức tỉnh UR 29 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 29
300 Rương chọn mảnh HUR 19 Túi tinh lực cao 15 Rương chọn mảnh UR 19 Rương trang bị cao 50 Mấy lồng bánh bao 2 Đá thức tỉnh A 300 Rương chọn đá thức tỉnh UR 39 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 39
600 Túi tinh lực cao 20 Rương chọn mảnh UR 29 Xu 2000000 Rương chọn mảnh HUR 29 Mấy lồng bánh bao 3 Đá thức tỉnh A 500 Rương chọn đá thức tỉnh UR 49 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 49
900 Túi tinh lực cao 25 Rương chọn mảnh UR 39 Đá đột phá 200 Rương chọn mảnh HUR 39 Mấy lồng bánh bao 5 Đá thức tỉnh A 600 Rương chọn đá thức tỉnh UR 59 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 59
1500 Túi ngọc lv3 15 Rương chọn mảnh UR 49 Đá đột phá 300 Máy đục lỗ 1 Rương chọn mảnh HUR 49 Đá thức tỉnh A 700 Rương chọn đá thức tỉnh UR 69 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 69
3000 Túi ngọc lv4 12 Rương chọn mảnh UR 69 Đá đột phá 500 Máy đục lỗ 2 Rương chọn mảnh HUR 59 Đá thức tỉnh A 800 Rương chọn đá thức tỉnh UR 79 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 79
6000 Túi ngọc lv5 8 Rương chọn mảnh UR 79 Mảnh vạn năng 20 Máy đục lỗ 3 Rương chọn mảnh HUR 69 Đá thức tỉnh A 900 Rương chọn đá thức tỉnh UR 89 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 89
9000 Rương chọn báu vật UR 1 Rương chọn báu vật HUR 1 Mảnh vạn năng 40 Máy đục lỗ 5 Rương chọn mảnh HUR 79 Đá thức tỉnh A 1000 Rương chọn đá thức tỉnh UR 99 Rương chọn đá thức tỉnh HUR 99

4. Siêu Thưởng Tiêu Phí        
- Tiêu phí nhận quà tương ứng yêu cầu (không tính tiêu phí ở đấu giá boss).        
- Lưu ý: Reset khi qua ngày.        
- Nhiệm Vụ và Phần Thưởng:  

Tiêu Phí Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng Thưởng Số lượng
100 Xu 20000 Đá đột phá 5 Thẻ làm mới 1 Rương mảnh vạn năng 1 Đá thức tỉnh A 50 Túi thể lực may mắn 1    
300 Xu 30000 Đá đột phá 10 Thẻ làm mới 2 Rương mảnh vạn năng 3 Đá thức tỉnh A 80 Túi thể lực may mắn 1    
600 Xu 40000 Đá đột phá 15 Thẻ làm mới 3 Rương mảnh vạn năng 5 Đá thức tỉnh A 130 Túi thể lực may mắn 1    
1500 Xu 100000 Đá đột phá 30 Thẻ làm mới 4 Rương mảnh vạn năng 10 Đá thức tỉnh A 190 Túi thể lực may mắn 2    
2500 Xu 200000 Đá đột phá 50 Thẻ làm mới 5 Rương mảnh vạn năng 20 Đá thức tỉnh A 270 Túi thể lực may mắn 2    
3500 Xu 400000 Đá đột phá 80 Thẻ làm mới 6 Rương mảnh vạn năng 30 Đá thức tỉnh A 370 Túi thể lực may mắn 2    
5000 Xu 600000 Đá đột phá 200 Thẻ làm mới 7 Rương mảnh vạn năng 40 Đá thức tỉnh A 500 Túi thể lực may mắn 3 Rương chọn trang bị đỏ 1
10000 Xu 1000000 Đá đột phá 400 Thẻ làm mới 20 Rương mảnh vạn năng 100 Đá thức tỉnh A 1000 Túi thể lực may mắn 4 Rương chọn vũ khí đỏ 1
20000 Xu 2000000 Đá đột phá 600 Thẻ làm mới 50 Rương mảnh vạn năng 200 Đá thức tỉnh A 2000 Túi thể lực may mắn 5 Rương chọn mảnh UR 80